مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۵ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

دولت دولت دست کم دارای دو معنای عام(state) و معنای خاص (Goverment) می باشد. اولی به معنا و منظور یک جامعه سیاسی سازمان یافته تلقی می گردد و دومی به زبان امروزی به قوه ی مجریه و نهادهای زیر مجموعه آن اطلاق می گردد، برای مثال وقتی گفته می شود(( دولت در برابر مجلس شورای […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۴ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

اینها که گفته شد شاخه های اصلی حقوق عمومی می باشد. برخی از اصول حقوق عمومی: ۱٫ حاکمیت قانون: این یکی از اصول مهم حقوق عمومی است. به این معنا که هر گونه استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری دولتی یا اداری ممنوع است.لذا هر تصمیمی و اقدامی باید براساس قانون باشد.گ […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۳ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

حقوق عمومی چیست؟ حقوق عمومی، یکی از رشته های اصلی علم حقوق است. علم حقوق در یک تقسیم بندی نخستین به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می شود. موضوع حقوق خصوصی در درجه ی نخست فرد است ولی موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه است. حقوق عمومی بیشتر متشکل از قواعد آمره است و عامل […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

اسناد بازمانده از دوران کهن ما در این کتاب نیز چون سایر نوشته ها، همچون همیشه به دلایل بسیار و از جمله کمبود زمان و نیز نگرانی از رویدادهای پیش بینی نشده ناگوار روزگار، مجبور به شتاب در نوشتن هستیم و از همین رو از روی بیشتر موضوعات فقط با اشاراتی گذرا، گذر خواهیم کرد […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

دانسته های آدمی در مقابل نادانسته های او هیچ است . از همین رو می باشد که حکیم بزرگ ابن سینا در اوج نادانی و شکوفائی می گوید:به جائی رسیده ام که می دانم هیچ نمی دانم. ((تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم)). انسان در طول تاریخ تمدن خود در علم […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر بیست ونه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزار […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

به استناد ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مقرر می دارد: آرا قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

۴٫ در قسمت اخیر ماده مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی آمده بود: (( …. یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است.)) مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه مورخ۱۳۹۳/۵/۵ برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت (( خارج از شمول مستثنیات دین است)) را حذف و عبارت (( به عنوان […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵۰ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

۸٫ بند الف ماده ۱۸ آیین اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق بیان می داشت: (( چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد، آن مال عینا اخذ و به ذی نفع تحویل می شود اگر رد آن ممکن نباشد، بدل آن از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۴۹ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

در ماده ۲۹ ق. ن. ا.م. م ۱۳۹۴ قانون و مواد منسوخ به طور صریح ذکر شده است و حتی عبارت(( سایر قوانین مغایر)) نیز خودداری گردیده است بنابراین موجبی برای تصور نسخ لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب نیست. هرچند آن لایحه قانونی به واسطه وضعیت خاص حاکم بر انقلاب توسط شورای منصوب تدارک دیده […]