قانون دیوان محاسبات کشور

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین

  قانون دیوان محاسبات کشور فصل اول: هدف ماده ۱: هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق: الف: کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موساست، شرکتهای دولتی و سایر […]

قانون اجرای احکام مدنی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

انون اجرای احکام مدنی فصل اول – قواعد عمومی ‌ مبحث اول – مقدمات اجرا ‌‌ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه‌ قانون معین میکند صادر شده باشد. ‌ ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا […]

قانون شهرداری

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

قانون شهرداری فصل اول در تأسیس شهرداری ماده ۱) در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگرد. ‌ تبصره ۱ – در هر نقطه‌ که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت ‌کشور میتواند در آن […]

قانون روابط موجر و مستأجر

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

 فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر ماده ۱ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین […]

قانون تجارت،تجارت الکترونیک

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

 قانون تجارت الکترونیکی   باب اول- مقررات عمومی بحث اول – قلمرو شمول قانون ماده ۱- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود. فصل دوم – تعاریف ماده ۲- الف – ((داده پیام)) (Data Message): […]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی( مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴) ماده ۱ – هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن […]

قانون تأمین اجتماعی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

فصل‌ اول‌ – تعاریف‌ – کلیات‌ ماده‌ ۱ . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمرکز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ […]

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف ماده ۱- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد. تبصره ۱- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل […]

قانون شورای حل اختلاف

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

مبحث اول: مقررات عمومی ماده ۱ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد. تبصره  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر […]

قانون جرائم رایانه ای

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

   بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای) بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله […]