قانون دیوان محاسبات کشور

Posted Leave a commentPosted in قوانین

  قانون دیوان محاسبات کشور فصل اول: هدف ماده ۱: هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق: الف: کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موساست، شرکتهای دولتی و سایر […]

قانون اجرای احکام مدنی

Posted Leave a commentPosted in قوانین, مطالب

انون اجرای احکام مدنی فصل اول – قواعد عمومی ‌ مبحث اول – مقدمات اجرا ‌‌ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه‌ قانون معین میکند صادر شده باشد. ‌ ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا […]

قانون شهرداری

Posted Leave a commentPosted in قوانین, مطالب

قانون شهرداری فصل اول در تأسیس شهرداری ماده ۱) در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگرد. ‌ تبصره ۱ – در هر نقطه‌ که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت ‌کشور میتواند در آن […]

قانون روابط موجر و مستأجر

Posted Leave a commentPosted in قوانین, مطالب

 فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر ماده ۱ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین […]

قانون تجارت،تجارت الکترونیک

Posted Leave a commentPosted in قوانین, مطالب

 قانون تجارت الکترونیکی   باب اول- مقررات عمومی بحث اول – قلمرو شمول قانون ماده ۱- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود. فصل دوم – تعاریف ماده ۲- الف – ((داده پیام)) (Data Message): […]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

Posted Leave a commentPosted in قوانین, مطالب

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی( مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴) ماده ۱ – هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن […]

قانون تأمین اجتماعی

Posted Leave a commentPosted in قوانین, مطالب

فصل‌ اول‌ – تعاریف‌ – کلیات‌ ماده‌ ۱ . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمرکز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ […]

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

Posted Leave a commentPosted in قوانین, مطالب

فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف ماده ۱- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد. تبصره ۱- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل […]

قانون شورای حل اختلاف

Posted Leave a commentPosted in قوانین, مطالب

مبحث اول: مقررات عمومی ماده ۱ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد. تبصره  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر […]

قانون جرائم رایانه ای

Posted Leave a commentPosted in قوانین, مطالب

   بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای) بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله […]