کتاب بوفی کور محمد رسولی

Posted ۴ CommentsPosted in مطالب

به تازگی کتابی با عنوان “بوفی کور” نوشته آقای محمد رسولی توسط نشر سبزان منشتر گردیده است.این کتاب ۸۰ صفحه می باشد.ولی کتاب بوفی کور از نظر محتوا بسیار سنگین و پر معنا است.متن کتاب بوفی کور دارای نوشتاری با سبک و نگارش خاصی است که خواننده را به دنبال خود می کشاند.این کتاب یادآور […]