قانون نظارت بر رفتار قضات

Posted Leave a commentPosted in مطالب

  قانون نظارت بر رفتار قضات کلیات ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌ باشند. تبصره ـ به تخلفات […]

قانون مبارزه با پولشویی

Posted Leave a commentPosted in مطالب

قانون مبارزه با پولشویی ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، […]

قانون مبارزه با مواد مخدر

Posted Leave a commentPosted in مطالب

مجموعه قوانین و مقررات ماده ۱ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: ۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. ۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی […]

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

Posted Leave a commentPosted in مطالب

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا […]

قانون اوقاف

Posted Leave a commentPosted in مطالب

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می‌شود: ۱ – اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول‌التولیه است. ۲ – نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظار موقوفات عامه. ۳ – نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسلامی. ۴ – […]

قانون توزیع عادلانه آب

Posted Leave a commentPosted in مطالب

فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب ‌ ماده ۱ . براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی […]

قانون مطبوعات

Posted Leave a commentPosted in مطالب

قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ و آنگاه در سال۱۳۷۹ اصلاحات آن نیز در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت . آنچه در زیر می آید متن کامل و اصلاح شده ی قانون مطبوعات میباشد. “ن “والقلم و مایسطرون … سوگند به قلم و آنچه مینویسند… . ” قرآن کریم ” نشریات و مطبوعات […]

قانون دیوان عدالت اداری

Posted Leave a commentPosted in مطالب

بخش اول- تشکیلات ماده ۱– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» […]

آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری

Posted Leave a commentPosted in مطالب

‌فصل اول ـ مقررات محدوده شهرها و شهرک‌ها ‌ماده ۱ ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده‌ای است که مقررات آن براساس مصوبه شماره ۶۸۰۰ مورخ ۱۳۵۹٫۴٫۲۵ شورای انقلاب جمهوری‌اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است. ‌تبصره ـ استانداری‌ها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه محدوده شهرهای هر استان […]

قانون وکالت

Posted Leave a commentPosted in مطالب

فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت   ماده ۱ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: ۱٫      وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز ۲٫      وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف ۳٫      وکالت در محاکم صلح و بدایت تبصره ۱- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲ و ۳ […]