حقوق خانواده ۲۵ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

اقسام نسب نسب ممکن است از عقد نکاح باشد یا بدون نکاح و همین طور ممکن است بدون وجود رابطه زناشویی بین زن و مرد صرفاً در اثر تلقیح مصنوعی باشد و همین طور امکان دارد طرفین به صرف این که رابطه آن ها قانونی است اقدام به ایجاد رابطه زناشویی و تولد فرزند نمایند […]

حقوق خانواده ۲۴ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

۲٫ صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی کیفری: قانون گذار مطابق بند ۵ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به این دادگاه اجازه داد که بتوانند به امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا کند، رسیدگی نموده و حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند. از این […]

حقوق خانواده ۲۳ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی کردن دادگاه در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است.این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوا و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل مذکور چگونگی عملکرد دادگاه و تاثیر این گونه دعاوی که ارتباط تنگاتنگی با مصالح […]