حقوق خانواده ۵۰ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

ماده ۲- انتشار هر گونه جزوه، کتاب، نشریه و نظایر آن در مورد تغذیه شیرخوار با انواع شیرخشک و جانشین شونده های شیر مادر در کلیه موارد منوط به رعایت ضوابط و معیارهایی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد. ماده ۳- مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی […]

حقوق خانواده ۴۹ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ مجلس شورای اسلامی ماده واحده – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، […]

حقوق خانواده۴۸ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

آئین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست ماده ۱- محور و اساس حمایت ها و اقدامات اجرایی موضوع این آئین نامه عبارت است از ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه ها و موجبات عادی سازی زندگی زنان و کودکان بی سرپرست موضوع ماده ۲ قانون تامین زنان و کودکان […]

حقوق خانواده ۴۷ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب۱۳۷۱/۸/۲۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۱- به پیروی از تعالیم عالیه اسلام و در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان […]

حقوق خانواده ۴۶ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب  ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یک دیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فی ما بین از طریق دادگاه و حکمین، […]

حقوق خانواده ۴۵ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

ماده ۲۳- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالح اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به […]

حقوق خانواده ۴۴ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

ماده ۱۱- دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که با صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشوئی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید، مشروط به […]

حقوق خانواده ۴۳ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳/۱۱/۱۵ ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امر مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضمن امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد، در دادگاه بخش رسیدگی می شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی […]

حقوق خانواده ۴۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ماده ۴۸- میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است: ۱٫زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی […]

حقوق خانواده ۴۱نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

ماده ۳۱- ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. ماده ۳۲- در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است. ماده ۳۳- […]