قانون مجازات اسلامی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک […]

قانون آیین دادرسی کیفری

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در قوانین، مطالب

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق […]

حقوق حمل و نقل ۱۷ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

گفتار سوم: شرایط مسئولیت متصدی حمل و نقل ریلی با گسترش و توسعه خطوط ریلی به خارج از قلمروهای سرزمینی و توسعه مبادلات بین المللی میان دولت ها و اتباع آن ها، ضرورت تاسیس نهادها و سازمان ها و قوانینی که تنظیم کننده روابط حقوقی باشد، به شدت احساس شد. در همین راستا، دولت ها […]

حقوق عمومی

نوشته شده در ۲ دیدگاهنوشته شده در مطالب

حقوق عمومی چیست؟ برای بیان تعریف حقوق عمومی، بهتر است مقایسه‌ای بین مفهوم حقوق عمومی و حقوق خصوصی صورت پذیرد، لذا به تعریف هر دو مفهوم می‌پردازیم. حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس است. متقابلا حقوق خصوصی، قواعد حاکم بر روابط مردم با یکدیگر است. حتما […]