۳-استرداد هدایا ،نوشته محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in مباحث ازدواج

از نظرفقهی تقدیم هدایا از سوی نامزد ها یا کسان آنانبه طرف دیگر از مصادیق هبه است و واهب می تواند در غیر مورد ذوالارحام ، مال موهوبه را مسترد نماید. مگر این کهمال تلف شده باشد و یا این که واهب یا متهب فوت نماید که در این صورت مال موهبه قابل استرداد نیست. […]

مقدمات نکاح،مبحث دوم-نامزدی، ۲-جبران خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی،نوشته محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in مباحث ازدواج

ماده ۱۰۳۶ ق.م در خصوص جبران خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی مقرر می دارد که :((اگر یکی از نامزد ها وصلت منظور رابدون عذر موجهی بر هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگربه اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بر […]

مبحث دوم-نامزدی ۱-تعریف نامزدی،نوشته محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in مباحث ازدواج

در خصوص نامزدی در فقه اسلامی سابقه ای وجود ندارد . ظاهرا” قانون مدنی ایران در خصوص نامزدی، از قانون مدنی سوییس الهام گرفته است. در تعریف نامزدی میتوان گفت: نامزدی یا وعده ازدواج ،قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. با توجه به آن که نامزدی یک […]

مقدمات نکاح،مبحث اول-خواستگاری ،نوشته محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in مباحث ازدواج

در تعریف خواستگاری،قانون مدنی از نظریه اکثریت علمای مشهور امامیه اقتباس کرده است و طبق ماده ۱۰۳۴ خود اعلام می دارد که:((هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود )). بنابراین از زنی که دارای مانعی برای نکاح است مثل محارم نسبی یا سببی و یا زنی که در عده […]

اقسام نکاح،مبحث دوم-عقد نکاه دائم: نوشته محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in مباحث ازدواج

نکاح دائم یک قرارداد غیر مالی است با آثار مالی مثل مهریه و نفقه، ودر خصوص اهمیت آن باید گفته شود که ارزش فردی و اجتماعی نکاح که اساس تشکیل خانواده است و یک سنت فطری و نماد اجتماعی است که از دیر باز وجود داشته و در شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده […]

اقسم نکاح:نوشته محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in مباحث ازدواج

در حقوق ایران نکاح بر دو قسم است: نکاح منقطع که آن را متعه نیز می گویند و نکاح داعم. با توجه به آن که نکاح موقت در فقه اسلامی و قانون مدنی وجود دارد ، به اختصار در خصوص آن و سپس نکاح داعم اشاره می شود . مبحث اول- نکاح موقت: نکاح موقت،مخصوص […]

نکاح چیست؟

Posted Leave a commentPosted in مباحث ازدواج

تعریف نکاح:نکاح بنیان طبیعی و مشروع خانواده است . زن ومردی که خود را اماده پذیرفتن مسؤولیتی می بینند،کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می دانند و آنان که عشق خود را بهم جاودانه می پندارند،به امضای این پیمان تن در می دهند . برخی می پندارند که اتحاد طبیعی زن و […]