۳-استرداد هدایا ،نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مباحث ازدواج

از نظرفقهی تقدیم هدایا از سوی نامزد ها یا کسان آنانبه طرف دیگر از مصادیق هبه است و واهب می تواند در غیر مورد ذوالارحام ، مال موهوبه را مسترد نماید. مگر این کهمال تلف شده باشد و یا این که واهب یا متهب فوت نماید که در این صورت مال موهبه قابل استرداد نیست. […]

مقدمات نکاح،مبحث دوم-نامزدی، ۲-جبران خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی،نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مباحث ازدواج

ماده ۱۰۳۶ ق.م در خصوص جبران خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی مقرر می دارد که :((اگر یکی از نامزد ها وصلت منظور رابدون عذر موجهی بر هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگربه اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بر […]

مبحث دوم-نامزدی ۱-تعریف نامزدی،نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مباحث ازدواج

در خصوص نامزدی در فقه اسلامی سابقه ای وجود ندارد . ظاهرا” قانون مدنی ایران در خصوص نامزدی، از قانون مدنی سوییس الهام گرفته است. در تعریف نامزدی میتوان گفت: نامزدی یا وعده ازدواج ،قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. با توجه به آن که نامزدی یک […]

مقدمات نکاح،مبحث اول-خواستگاری ،نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مباحث ازدواج

در تعریف خواستگاری،قانون مدنی از نظریه اکثریت علمای مشهور امامیه اقتباس کرده است و طبق ماده ۱۰۳۴ خود اعلام می دارد که:((هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود )). بنابراین از زنی که دارای مانعی برای نکاح است مثل محارم نسبی یا سببی و یا زنی که در عده […]

اقسام نکاح،مبحث دوم-عقد نکاه دائم: نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مباحث ازدواج

نکاح دائم یک قرارداد غیر مالی است با آثار مالی مثل مهریه و نفقه، ودر خصوص اهمیت آن باید گفته شود که ارزش فردی و اجتماعی نکاح که اساس تشکیل خانواده است و یک سنت فطری و نماد اجتماعی است که از دیر باز وجود داشته و در شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده […]

اقسم نکاح:نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مباحث ازدواج

در حقوق ایران نکاح بر دو قسم است: نکاح منقطع که آن را متعه نیز می گویند و نکاح داعم. با توجه به آن که نکاح موقت در فقه اسلامی و قانون مدنی وجود دارد ، به اختصار در خصوص آن و سپس نکاح داعم اشاره می شود . مبحث اول- نکاح موقت: نکاح موقت،مخصوص […]

نکاح چیست؟

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مباحث ازدواج

تعریف نکاح:نکاح بنیان طبیعی و مشروع خانواده است . زن ومردی که خود را اماده پذیرفتن مسؤولیتی می بینند،کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می دانند و آنان که عشق خود را بهم جاودانه می پندارند،به امضای این پیمان تن در می دهند . برخی می پندارند که اتحاد طبیعی زن و […]