مباحث ازدواج

اقسام نکاح،مبحث دوم-عقد نکاه دائم: نوشته محمد رسولی

نکاح دائم یک قرارداد غیر مالی است با آثار مالی مثل مهریه و نفقه، ودر خصوص اهمیت آن باید گفته شود که ارزش فردی و اجتماعی نکاح که اساس تشکیل خانواده است و یک سنت فطری و نماد اجتماعی است که از دیر باز وجود داشته و در شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده اند مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشکیل دهند .

با توجه به اهمیت بسیار مهم قرارداد ازدواج، قانون گذار شرایط و آثار خاصی برای آن مقرر کرده است و آزادی اراده افراد را در این زمینه محدود کرده است قواعد راجع به نکاح در مواد ۱۰۳۴تا ۱۱۱۹ قانون مدنی مندرج است از این مواد ماده های ۱۰۳۶، ۱۰۳۹ و ۱۰۴۲ حذف و ماده ۱۰۴۳ نیز اصلاح شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *