حقوق حمل و نقل ۲۵ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

حقوق کار در حمل و نقل بی شک حقوق حمل و نقل با سایر بخش های حقوق هم ارتباط پیدا می کند و از جمله ارتباط با حقوق کار. از قضا در فرایند عملی حمل و نقل مواجه با معضلاتی هستیم که از یک سو بحث مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل مطرح است […]

حقوق حمل و نقل ۲۴ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

گفتار دوم: آشنایی با حالت های بیمه حمل و نقل کالا بیمه حمل و نقل کالا به عنوان قدیمی ترین رشته بیمه ای در جهان دارای ظرایف و پیچیدگی هایی است که این رشته را بعنوان حقوقی ترین، فنی ترین و پرقاعده ترین بخش صنعت بیمه تبدیل نموده است. کالا در حال حمل معمولاً در […]

حقوق حمل و نقل ۲۳- نوشته:محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

گفتار هفتم : تخلفات متصدیان حمل و نقل و رانندگان ذرباره جرایم مربوط به تخلفات رانندگی ، قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات و از ماده های ۷۱۴ تا ۷۲۵ به این موارد اختصاص یافته است. بنابر ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ( هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی […]

حقوق حمل و نقل۲۲ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

گفتارششم: مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون ترکیبی امروزه عملیات حمل و نقل بعنوان یک فعالیت ساده خدماتی مدنظر نیست، بلکه به صورت صنعتی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل تک نوعی نیز تعبیر می شود، به روی شیوه های مختلف حمل […]

حقوق حمل و نقل ۲۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

ج- مسئولیت متصدی حمل و نقل برای تاخیر با در نظر گرفتن این که مسافر، حمل ونقل هوایی را به علت سرعت آن انتخاب نموده است، انتظار دارد که در مدت کم به مقصد برسد. ماده ۱۹ عهده نامه ورشو اعلام می نماید که، متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که از تاخیر در […]

حقوق حمل و نقل ۲۰ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

با گذشت زمان و توسعه روز افزون صنعت هوانوردی، بایستی اصلاحاتی در عهدنامه ورشو به وجود می آمد و یا مواردی بدان افزوده می شد. این اصلاحات تکمیلی به شرح ذیل صورت گرفته است: ۱٫ پروتکل لاهه ۱۹۵۵: این پروتکل به عهدنامه ورشو اضافه گردید تا عهدنامه مزبور با حمل و نقل پیشرفته جهانی مطابقت […]

حقوق حمل و نقل ۱۹ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

در مقوله حمل و نقل کالا روشن است که وقت طلاست و دموراژ گزینه ای مشخص، دقیق و حساب شده در پرداخت خسارت های دیر کرد در حمل و نقل دریایی است. اجاره کننده با قبول پرداخت مبلغی به صورت مجموعی از مبالغ ایجاد شده در حمل و نقل دریایی که شامل خسارات و مبالغ […]

حقوق حمل و نقل۱۸ نوشته :محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

مبحث دوم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون بروکسل تعیین مبنای مسئولیت در کنوانسیون بروکسل امری پیچیده است. زیرا در آن نمونه هایی از (فرض تقصیر) و ( فرض مسئولیت) مشاهده می شود. پاراگراف اول ماده ۳ این مقررات، متصدی حمل را موظف به اعمال مراقبت های لازم را به شرح ذیل […]

حقوق حمل و نقل ۱۶ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

بند اول: برخی اهداف اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای دفاع از منافع شاغلین در صنعت حمل و نقل جاده ای بر پایه سیاست های مشترک مورد توافق موسسات عضو اتحادیه. همکاری در تهیه اسناد مورد لزوم در حمل و نقل جاده ای چون CMR  و فرم های بارنامه و غیره به صورت […]

حقوق حمل و نقل ۱۵ نوشته :محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

بند دوم: مسئولیت جبران خسارات در چارچوب کنوانسیون مهم ترین بحث در چارچوب کنوانسیون های ناظر بر حمل و نقل اعم از آن که کنوانسیون ناظر بر حمل و نقل دریایی، زمینی و یا هوایی باشد، یافتن مبنای مسئولیت، موارد معافیت از مسئولیت و هم چنین مساله سقف مسئولیت است. ۱)مبنای مسئولیت بند ۱ماده ۱۷ […]