اقسم نکاح:نوشته محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in مباحث ازدواج

در حقوق ایران نکاح بر دو قسم است: نکاح منقطع که آن را متعه نیز می گویند و نکاح داعم. با توجه به آن که نکاح موقت در فقه اسلامی و قانون مدنی وجود دارد ، به اختصار در خصوص آن و سپس نکاح داعم اشاره می شود . مبحث اول- نکاح موقت: نکاح موقت،مخصوص […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۶ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

بدهکار مکلف است از تاریخ اجراییه تا یک ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد. در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۵ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

تبصره چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود به در خواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند. در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم، بیشتر نخواهد […]

نحوه پیدایش قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی۴ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

با تصویب این قانون اصول محاکمات حقوقی در سال ۱۳۲۹ قمری، مقررات مزبور با اندکی تغییر در عبارات نیز مجددا پیش بینی و به تصویب رسید. بعد از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی در سالهای ۱۳۰۹ قمری و ۱۳۱۰ به موجب آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی یک مرجع […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۳ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

ماده پنجاه و پنجم: همین که ورقه اجراء به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد، یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرا را از قرار مزبور ( که باید مصداق محکوم له باشد) مسبوق […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۲ نوشته : محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

چنانچه محکوم علیه اقساط را در موعد مقرر نپردازد، نماینده وزارت دارایی به نام دادستان جمهوری اقداماتی به منظور وصول انجام می دهد و چنانچه بعد از این اقدامات نیز محکوم ، قسط را نپردازد نماینده دارایی با همیاری دادسرا متوسل به اجبار تنی می شود و برای اجبار محکوم علیه به پرداخت اقساط، وی […]

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۱ نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

از لحاظ سیر تاریخی این قانون در ایران باستان، گاهی اوقات افرادی را به خاطر عدم پرداخت جریمه زندانی می کردند و آنقدر آنان را نگاه می داشتند تا خویشاوندان و دوستان وی پول لازم را جمع آوری کرده و موجبات آزادی زندانی را فراهم آورند. به طور کلی در ایران باستان، مجازات زندان کمتر […]

نکاح چیست؟

Posted Leave a commentPosted in مباحث ازدواج

تعریف نکاح:نکاح بنیان طبیعی و مشروع خانواده است . زن ومردی که خود را اماده پذیرفتن مسؤولیتی می بینند،کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می دانند و آنان که عشق خود را بهم جاودانه می پندارند،به امضای این پیمان تن در می دهند . برخی می پندارند که اتحاد طبیعی زن و […]

حقوق عمومی

Posted ۲ CommentsPosted in مطالب

حقوق عمومی چیست؟ برای بیان تعریف حقوق عمومی، بهتر است مقایسه‌ای بین مفهوم حقوق عمومی و حقوق خصوصی صورت پذیرد، لذا به تعریف هر دو مفهوم می‌پردازیم. حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس است. متقابلا حقوق خصوصی، قواعد حاکم بر روابط مردم با یکدیگر است. حتما […]