حقوق خانواده- ۱-اشتباه در نکاح : نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

۱- اشتباه در نکاح: در نکاح ، اشتباه تصور غلطی است که فرد امکان دارد از اوصاف طرف دیگر یا هویت جسمی او داشته باشد. هر کدام از این تصورات غلط آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد. اشتباه در هویت جسمی آن است که شخص به جای دیگری طرف عقد قرار بگیرد. این نوع […]

حقوق خانواده- فصل چهارم ،شرایط نکاح – مبحث دوم -قصدطرفین و رضای آن ها،نوشته محمد رسولی .

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

یکی  از شرایط اساسی تمامی عقود از جمله عقد ازدواج قصد طرفین و رضای آن ها است. بنابراین عقد نکاح واقع می شود به ایجاب و قبولی که صراحتا” دلالت بر قصد ازدواج نماید و از طرف دیگر طبق ماده ۱۰۶۲ ق.م: ((نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول الفاظی که صریحا” دلالت بر […]

حقوق خانواده ، فصل چهارم ،مبحث اول-اختلاف جنس. نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

اختلاف جنس از شرایط اساسی صحت نکاح است. هم در فقه و هم در حقوق عرفی،ازدواج دو هم جنس به لحاظ مخالف با نظم عمومی واخلاق حسنه باطل است.چنانچه به نحوی از انحاء دو هم جنس ایجاب و قبول عقد ازدواج را جاری سازند این نوع ازدواج باطل و قابل ثبت در دفتر ازدواج نخواهد […]

فصل چهارم ،شرایط نکاح نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

نکاح یک عقد است و مثل سایر عقود باید به نحو صحیح انشاء شود تا بتواند آثار خود را به همراه داشته باشد . مهم ترین شرایط نکاح علاوه بر قصد و رضای طرفین و اهلیت که از قواعد عمومی کلیه قرار داد هاست و در نکاح نیز رعایت آن لازم و ضروری می باشداختلاف […]

حقوق خانواده،مبحث دوم-نامزدی، ۵-استرداد نامه های مبادله شده ،نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

آیا دو طرف میتوانند نامه هایی را که در این دوران برای هم فرستادند مطالبه نمایند؟ بدون شک از باب تلف این گونه نامه ها خسارتی نمی توان خواست زیرا عرف و اخلاق هیچ کس را ملزم به نگهداری نامه هایی که برای او می رسد،نمیکند . ولی در فرض بقا آیا می توان نامزد […]

حقوق خانواده،مبحث دوم-نامزدی ،۴-استردادعکس ها، نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

به نظر می رسد دادن عکس نیز مثل دادن هدیه باشد و در صورت بر هم خوردن نامزدی با وحدت ملاک ماده ۱۰۳۷ بتوان گفت عکس نیز قابل استرداد است.