ایران و روابط بین الملل-نوشته:محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

ایران و روابط بین الملل-نوشته:محمد رسولی فصل دوم:آسیا می توان گفت آسیا مهم ترین قاره دنیا می باشد، چه از نظر بزرگی و چه از نظر کمیت های دیگر مانند جمعیت و غیره. هم چنین آسیا کهن ترین قاره کره زمین از جهت پیدایش تمدن است.مساحت این قاره یش از چهل و سه میلیون کیلومتر […]

ایران و روابط بین الملل-نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

ایران و روابط بین الملل گفتار پنجم: اقتصاد رشد اقتصادی که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی هر کشوری محسوب شده و روند تغییرات آن در طول زمان بیان گر چگونگی کارکرد سازو کارهای نظام اقتصادی می باشد.اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی […]

ایران و روابط بین الملل-نوشته:محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

ایران و روابط بین الملل-نوشته:محمد رسولی گفتار چهارم: فرهنگ ایران به عنوان کهن ترین کشور  دنیا دارای فرهنگ بسیار غنی و عمیق است که این فرهنگ ضمن اینکه در کل فلات ایران وجود دارد، آثار آن را حتی می توان در سراسر دنیا نیز یافت.فرهنگ جامع،کامل،غنی و قوی که از گاه بسیار کهن در این […]

ایران و روابط بین الملل۳-نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

ایران و روابط بین الملل گفتار سوم :جمعیت بر اساس آمار اعلامی جمعیت ایران هم اکنون حدود هشتاد (۸۰) میلیون نفر است. متغیر جمعیت به عنوان یک عامل موثر در توسعه ملی، قدرت و دفاع ملی از کشور، از دو بعد کمی و کیفی دارای اهمیت بسیار است. طی چند دهه ی گذشته، جمعیت ایران […]

ایران و روابط بین الملل۲- نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

ایران و روابط بین الملل گفتار دوم:تاریخ بر اساس اسناد تاریخی موجود، ایران دارای طولانی­ترین تاریخ در بین همه ی کشورهای دنیا می باشد و این تاریخ به گونه ای است که در وهله اول پذیرش آن برای افراد ناآشنا اندکی سخت می باشد ولی واقعیات تاریخی و اسناد معتبر نشانگر آن است که دست […]

ایران و روابط بین­ الملل۱- نوشته: محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

ایران و روابط بین­ الملل فصل نخست:موقعیت کلی ایران گفتار اول: موقعیت کلی ایران بدیهی است وقتی سخن از جغرافیای یک کشور به میان است باید افزون بر جغرافیای سرزمینی آن از نظر کرانه (حدود) مرزی آن به جهت سرزمینی، دست کم از جغرافیای سیاسی و اقتصادی آن هم سخن گفت . با این وجود […]