ایران و روابط بین الملل. نوشته محمد رسولی

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

آفریقای امروز : ۶/۱ تریلیون دلار،تولید ناخالص داخلی آفریقا در سال ۲۰۰۸، تقریبا معادل برزیل و روسیه ۸۶۰ ملیارد دلار ، مخارج مصرفی آفریقا ۳۱۶ میلیون، تعداد مشترکین جدید تلفن همراه از سال ۲۰۰۰ نام نویسی کرده اند ۶۰ درصد سهم آفریقا از مجموع زمین های زراعی کشف نشده جهان تعداد۵۲ شهر آفریقایی که با […]

ایران و روابط بین الملل-روسیه و نظام بین الملل

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

بند اول:روسیه و نظام بین الملل تلاش روسیه در دوره پوتین، به ویژه سال های پایانی آن برای مکان یابی بهتر و بالاتر در ترتیبات نظام بین الملل ترجمانی از آرمان آن درتبدیل شدن به قدرتی بزرگ د رعرصه بین الملل و نوع برداشت نخبگان این کشور از چگونگی ساختار نظام بین الملل بعد جنگ […]

ایران و روابط بین الملل-گفتار دوم روسیه(محمد رسولی)

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

گفتار دوم:روسیه روس ها مدعی هستند که به دلایل مختلف یک قدرت بین المللی هستند و برخی از شاخصه های قدرت مانند سلاح اتمی، تسلیحات پیشرفته، انرژی و فن اوری ماهواره و مولفه های دیگر را در اختیار دارند، بنابراین می توانند در آینده خود را به عنوان یک قطب قدرت، هم سطح دیگران مطرح […]

ایران و روابط بین الملل-نتیجه گیری از فصل سوم

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

نتیجه گیری اتحادیه اروپا به عنوان بازیگری مهم در نظام بین المللی مطرح است و با توجه به تحولات و تغییر در نظم بین المللی، این بازیگر در پی نقش آفرینی مثبت و ارتقای جایگاه خود در عرصه های مختلف است.با توجه به اینکه ساختارها به رفتار بازیگران اجتماعی و سیاسی، اعم از افراد و […]

ایران و روابط بین الملل-تأثیر چالش های قدرت هنجاری بر جایگاه جهانی اتحادیه ی اروپا

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

تأثیر چالش های قدرت هنجاری بر جایگاه جهانی اتحادیه ی اروپا یک دهه پس از پایان جنگ سرد، بسیاری از ناظران عمیقاً در مورد وضعیت جامعه ی اروپا خوش بین بوده اند و این ادعا «اندروموراوسیک» را که ایجاد بازار ارز مشخص جامعه اروپا به عنوان «جاه طلبانه ترین و موفق ترین نمونه ی همکاری […]

ایران و روابط بین الملل-چالش های قدرت نرم اتحادیه ی اروپا

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

چالش های قدرت نرم اتحادیه ی اروپا اتحادیه اروپا، به عنوان بازیگر هنجاری مهم درنظام جهانی، اهداف و سیاست های خاصی را در چارچوب قدرت هنجاری خود دنبال می کند، اما بی تردید دنبال نمودن این بعد از قدرت در نظام جهانی با چالش هایی مواجه است که هم نشئت گرفته از خود قدرت های […]

ایران و روابط بین الملل-قدرت نرم اتحادیه اروپا(محمدرسولی)

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

بند دوم:قدرت نرم اتحادیه اروپا در حالیکه قدرت اقتصادی اروپا در نوع خود قابل توجه می نماید،این اتحادیه در خصوص قدرت نظامی تا کنون به نتایج قابل قبول دست نیافته است، اما تکیه بر قدرت هنجاری این اتحادیه بخشی از تأملات نظریه پردازان این حوزه است. برخی از صاحب نظران مدعی هستند که سیاست خارجی […]

ایران و روابط بین الملل-واقعیت های اقتصاد اروپا-(محمد رسولی)

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

واقعیت های اقتصاد اروپا بری آیچنگرین معتقد است دو دیدگاه عمومی درباره اقتصاد اروپا وجود دارد:این که اروپا یا مرغ افسانه است یا سبد مصرفی.تحلیل گران خوش بین می گویند که بعد از جنگ جهانی دوم اروپا یغربی در یک ساعت فقط نیمی از انچه آمریکایی ها تولید می کردند را تولید کردند. اما اکنون […]

ایران و روابط بین الملل-جایگاه قدرت نرم اتحادیه اروپا در جامعه جهانی

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

جایگاه قدرت نرم اتحادیه اروپا در جامعه جهانی اتحادیه اروپا یرای اعمال نفوذ و قدرت خود در عرصه ی بین المللی، درکنار قدرت اقتصادی، بر هنجارها و ارزش هایی تأکیدمی نماید که از طریق آن ها به جایگاه مناسبی در میان سایر قدرت های بزرگ دست یابد.در واقع اتحادیه اروپا تأکید خود را بر عواملی […]

ایران و روابط بین الملل-اروپا و استیلای قدرت نرم(محمد رسولی)

Posted Leave a commentPosted in کتاب ایران و روابط بین الملل محمد رسولی

فصل سوم اروپا گفتار نخست:اروپا و استیلای قدرت نرم امروز اتحادیه اروپا جایگاه ویژه ای در جامعه جهانی از طریق ترویج ارزش ها و هنجارهای خاص بر عهده دارد که تحت عنوان قدرتهنجاری از آن یاد می شود.ارزش ها یهنجاری مربوط به مردم سالاری، هویت جمعی، دیپلماسی فعال، افزایش نقش در هنجارهای بین المللی، احترام […]