قانون مبارزه با مواد مخدر

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

مجموعه قوانین و مقررات ماده ۱ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: ۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. ۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی […]

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا […]

قانون اوقاف

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می‌شود: ۱ – اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول‌التولیه است. ۲ – نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظار موقوفات عامه. ۳ – نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسلامی. ۴ – […]

قانون توزیع عادلانه آب

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب ‌ ماده ۱ . براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی […]

قانون مطبوعات

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ و آنگاه در سال۱۳۷۹ اصلاحات آن نیز در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت . آنچه در زیر می آید متن کامل و اصلاح شده ی قانون مطبوعات میباشد. “ن “والقلم و مایسطرون … سوگند به قلم و آنچه مینویسند… . ” قرآن کریم ” نشریات و مطبوعات […]

قانون دیوان عدالت اداری

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

بخش اول- تشکیلات ماده ۱– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» […]

آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

‌فصل اول ـ مقررات محدوده شهرها و شهرک‌ها ‌ماده ۱ ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده‌ای است که مقررات آن براساس مصوبه شماره ۶۸۰۰ مورخ ۱۳۵۹٫۴٫۲۵ شورای انقلاب جمهوری‌اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است. ‌تبصره ـ استانداری‌ها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه محدوده شهرهای هر استان […]

قانون وکالت

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت   ماده ۱ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: ۱٫      وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز ۲٫      وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف ۳٫      وکالت در محاکم صلح و بدایت تبصره ۱- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲ و ۳ […]

قانون وصیت و ارث

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

قانون مدنی (وصیت و ارث) باب اوّل- در وصایا فصل اوّل- در کلیات ماده۸۲۵- وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.  ماده۸۲۶- وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک […]

قانون بیمه

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

بخش نخست ـ کلیات ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است: الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت […]