قانون مطبوعات

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ و آنگاه در سال۱۳۷۹ اصلاحات آن نیز در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت . آنچه در زیر می آید متن کامل و اصلاح شده ی قانون مطبوعات میباشد. “ن “والقلم و مایسطرون … سوگند به قلم و آنچه مینویسند… . ” قرآن کریم ” نشریات و مطبوعات […]

قانون دیوان عدالت اداری

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

بخش اول- تشکیلات ماده ۱– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» […]

آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

‌فصل اول ـ مقررات محدوده شهرها و شهرک‌ها ‌ماده ۱ ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده‌ای است که مقررات آن براساس مصوبه شماره ۶۸۰۰ مورخ ۱۳۵۹٫۴٫۲۵ شورای انقلاب جمهوری‌اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است. ‌تبصره ـ استانداری‌ها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه محدوده شهرهای هر استان […]

قانون وکالت

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت   ماده ۱ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: ۱٫      وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز ۲٫      وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف ۳٫      وکالت در محاکم صلح و بدایت تبصره ۱- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲ و ۳ […]

قانون وصیت و ارث

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

قانون مدنی (وصیت و ارث) باب اوّل- در وصایا فصل اوّل- در کلیات ماده۸۲۵- وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.  ماده۸۲۶- وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک […]

قانون بیمه

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

بخش نخست ـ کلیات ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است: الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت […]

قانون بورس و بازار اوراق بهادار

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ – اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند: ۱ – شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود. ۲ – سازمان بورس و اوراق […]

قانون شوراهای اسلامی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

فصل اول – تشکیلات ماده ۱ – (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای (روستا) […]

قانون استرداد مجرمین

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

‌قانون راجع به استرداد مجرمین ‌مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) ‌فصل اول – شرایط استرداد ‌ماده ۱ – در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی […]

قانون جرم سیاسی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در مطالب

قانون جرم سیاسی ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. ماده۲ـ جرائم زیر در صورت […]