مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۸ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

استاد ارجمند و عزیز جناب دکتر محمد راسخ می فرماید: (( عمر حقوق عمومی تقریبا برابر با عمر اقتدار مرکزی در جامعه انسانی است)). و ما اینک می دانیم که اقتدار مرکزی در ایران از همان زمان کیومرث (  در حدود هفت هزار و هشتصد سال پیش) به وجود آمد همین استاد سپس می گوید: […]

مبانی حقوق عموومی در ایران کهن ۷ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

از آثار بازمانده که گه گاه در گوشه و کنار کشور از دل خاک این سرزمین دیرپا یعنی ایران ما، یافت می شود، معلوم است که هنر و صنعت و دانش رو به رشد و تکامل بوده است. این نیز می رساند که دولتی بوده که امنیت و نظم و رفاه نسبی را برای مردمان […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۶ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

و خود آقای ثعالبی هم در قسمت کیومرث می نویسد: (( … تاریخ سلاطین ایران، روشن تر و محقق تر از تاریخ سایر سلاطین است. زیرا قوم دیگری که دارای حکومتی بدین دوام و بقا بوده و فرمان روایشان بدین ثبات و نظم مانند هیت متحدی مجتمع و موتلف باشد، کسی به یاد ندارد)). کار […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۵ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

دولت دولت دست کم دارای دو معنای عام(state) و معنای خاص (Goverment) می باشد. اولی به معنا و منظور یک جامعه سیاسی سازمان یافته تلقی می گردد و دومی به زبان امروزی به قوه ی مجریه و نهادهای زیر مجموعه آن اطلاق می گردد، برای مثال وقتی گفته می شود(( دولت در برابر مجلس شورای […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۴ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

اینها که گفته شد شاخه های اصلی حقوق عمومی می باشد. برخی از اصول حقوق عمومی: ۱٫ حاکمیت قانون: این یکی از اصول مهم حقوق عمومی است. به این معنا که هر گونه استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری دولتی یا اداری ممنوع است.لذا هر تصمیمی و اقدامی باید براساس قانون باشد.گ […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۳ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

حقوق عمومی چیست؟ حقوق عمومی، یکی از رشته های اصلی علم حقوق است. علم حقوق در یک تقسیم بندی نخستین به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می شود. موضوع حقوق خصوصی در درجه ی نخست فرد است ولی موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه است. حقوق عمومی بیشتر متشکل از قواعد آمره است و عامل […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن۲ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

اسناد بازمانده از دوران کهن ما در این کتاب نیز چون سایر نوشته ها، همچون همیشه به دلایل بسیار و از جمله کمبود زمان و نیز نگرانی از رویدادهای پیش بینی نشده ناگوار روزگار، مجبور به شتاب در نوشتن هستیم و از همین رو از روی بیشتر موضوعات فقط با اشاراتی گذرا، گذر خواهیم کرد […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

دانسته های آدمی در مقابل نادانسته های او هیچ است . از همین رو می باشد که حکیم بزرگ ابن سینا در اوج نادانی و شکوفائی می گوید:به جائی رسیده ام که می دانم هیچ نمی دانم. ((تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم)). انسان در طول تاریخ تمدن خود در علم […]