مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۴ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

در شاهنامه می خوانیم که فریدون به سام که رئیس ( فرنشین) انجمن بود، منوچهر را این گونه پیشنهاد می دهد: بـسام این چنین گفت شاه کهن          کـــه ای نـــامور مهتـــر انجـــمن *** سپردم گفت این نبیره، تو را               که من رفتنی گشته ام زین سرا تو او را به هر کار شو   یارور                چنــان […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۳ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

نهاد سیاسی نهاد سیاسی به مفهوم یک تشکیلات و یا واحدی که در جامعه ی سیاسی وجود دارد و دارای کارکرد سیاسی اجتماعی می باشد، امروزه مفاهیم مرتبط با حقوق اساسی می باشد. چنان که گاه گویند حقوق اساسی همان حقوق نهادهای سیاسی می باشد. در باره ی عبارت (( نهاد سیاسی می توان گفت: […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن۲۲ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

برای اثبات اینکه منظور از مرغ وارغن یا باز سپید در ادبیات ایران کهن همانا اقبال عمومی و فره ایزدی است که از سوی مردم به پادشاه تفویض می شده و این مرغ وارغن و باز سپید نماد و معنی وعلامت آن مفهوم بوده است دلایل و شواهد دیگری نیز وجود دارد که نمونه ای […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۱ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

پژوهش گران بزرگ تاریخ تمدن ایران عهد کهن نیز بر همین راه رفته اند. بعنوان نمونه: با ژرف نگری در تاریخ -ایران- کهن، نگارنده بر این اعتقاد(باور) است که ((فر ))، (( فر کیانی)) یا (( فره ایزدی )) عبارت است از اقبال عمومی، رای و گزینش مردم. همان چیزی که در زبان امروز، به […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۲۰ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

مشروعیت قدرت سیاسی الزام آوری اراده ی قدرت حاکم، باید از مشروعیت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهیت آن را تشکیل می دهد. حاکمیت را می توان قدرت عالی و سازمان یافته ی جامعه گفت. آنگاه مشروعیت به ایجاد پذیرش اجتماعی قدرت، برای اعمال بر شهروندان اشاره دارد. بنابراین می توان در معنای […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۹ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

قدرت سیاسی قدرت یکی از مفاهیم اصلی علوم سیاست است. ((قدرت آن توانی است که دیگران را به تسلیم در برابر دارنده ی آن وا می دارد.)) اما این فقط یک تعریف خام و اولیه از قدرت است و به ویژه عنوان ما قدرت سیاسی است که نیاز به تعریف بهتر و کاملتری دارد. قدرت […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۸ نوشته : محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

جامعه سیاسی به آن درجه از یکپارچگی و استقلال رسیده باشد که بتواند دنیای خارج یکپارچه و متحد عمل کند. جامعه سیاسی ایران عهد کهن به خوبی از این انسجام برخوردار بود. دلیل آنکه،می بینیم در مقابل دشمن خارجی( و برای مثال مشخص در مقابل تورانیان ) متحد و یک دل علیه بیگانه وارد عمل […]

حقوق خانواده- ۱-اشتباه در نکاح : نوشته محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

۱- اشتباه در نکاح: در نکاح ، اشتباه تصور غلطی است که فرد امکان دارد از اوصاف طرف دیگر یا هویت جسمی او داشته باشد. هر کدام از این تصورات غلط آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد. اشتباه در هویت جسمی آن است که شخص به جای دیگری طرف عقد قرار بگیرد. این نوع […]

حقوق خانواده- فصل چهارم ،شرایط نکاح – مبحث دوم -قصدطرفین و رضای آن ها،نوشته محمد رسولی .

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

یکی  از شرایط اساسی تمامی عقود از جمله عقد ازدواج قصد طرفین و رضای آن ها است. بنابراین عقد نکاح واقع می شود به ایجاب و قبولی که صراحتا” دلالت بر قصد ازدواج نماید و از طرف دیگر طبق ماده ۱۰۶۲ ق.م: ((نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول الفاظی که صریحا” دلالت بر […]

مبانی حقوق عمومی در ایران کهن ۱۷ نوشته: محمد رسولی

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن محمد رسولی

وجود یک قدرت سیاسی در جامعه: براساس همه ی قرائن موجود و تاریخ مضبوط و انعکاس آن در کتاب های مقدس و نیز اوستا و سایر منابع، در جامعه ی ایران عهد کهن قدرت سیاسی وجود داشت و تاریخ آن ها گاهی به طور دقیق در دست ماست که در شاهنامه هم منعکس گردیده است. […]