کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

حقوق خانواده ۴۹ نوشته: محمد رسولی

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می شود.

تبصره ۱- دولت می تواند هر پنج سال یکبار، با توجه به نتایج سرشماری های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی ، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهار چوب سیاست های کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره ۲- به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برخوردار شوند.

این قانون به مادرانی که به سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می یابد و مادر می تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نودو دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی

مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده- رای وحدت رویه ی شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، عیناً و به شرح ذیل به تصویب رسید:

نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده ی قانون اجازه ی رعایت احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصحیح گردیده، فلذا دادگاه در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند. این رای برابر ماده ی ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ی ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

قانون (( رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی)) در اجرای بند هشتم اصل یکصدو دهم قانون اساسی در جلسه ی روز پنجشنبه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد ودو مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ماده ی واحده ی فوق به تصویب رسیده است.

تصویب نامه مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۲ هیئت وزیران مبنی بر اصلاح ماده ۲۶ آئین نامه مرخصی های موضوع مواد ۴۷و ۴۸ و ۴۹قانون استخدامی کشوری در خصوص معذوریت وضع حمل بانوان

ماده ۲۶- به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تا سه فرزند سه ماه معذوریت، و برای وضع حمل دو قلو چهار ماه و برای وضع حمل دو قلو به بالا یکسال معذوریت با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود. معذوریت وضع حمل جزء مرخصی استعلاجی محسوب می شود و تشخیص تاریخ شروع آن به عهده پزشک معالج است.

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- ورود هر نوع شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار، باید با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات کشور صورت گیرد و شیر خشک فقط از طریق داروخانه ها توزیع شود.

تبصره ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز و جانشین شونده های شیر مادر( شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار) را تهیه و اعلام نماید. وزارت بازرگانی موظف به رعایت مقررات مزبور می باشد.

تبصره۲- موارد ضرورت تجویز پزشکی و همچنین نحوه عرضه و فروش در بازار مصرف و ارائه مستقیم و غیر مستقیم انواع شیرخشک و جانشین شونده ها در شبکه بهداشتی- درمانی کشور طبق ضوابطی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *